Meer over Vochtbestrijding

Welke activiteiten ontwikkelt een firma in vochtbestrijding? Naast de klassieke werken tegen opstijgend vocht, merken we in de sector een stijgend aandeel van zowel werven m.b.t. kelderdichting als plaatsingen van ventilatietoestellen.

Wat is er allemaal veranderd tegenover vroeger?

Bij Vochtbestrijding zijn er diverse factoren die een invloed hebben op de zgn. “waterhuishouding”. Niet alleen is één op drie huizen in België ouder dan 60 jaar. Daarnaast spreken we ook over een veranderende wereld: er wordt meer gebouwd; voor elke woning wordt er een vloerplaat neergepoot die maakt dat grondwater een andere plaats moet zoeken en zich dus sneller in de muren van oudere woningen gaat nestelen; bij de bouw van een nieuwe verkaveling, verdwijnen de meeste grachten, natuurlijke vijvers en beken, zonder een écht valabel alternatief; gezien de staat van de meeste straten in België, zijn er meer en meer wegenwerken waarna er meer problemen blijken met vochtige kelders, het regent meer, de effecten van de crisis op de woningmarkt, enzovoort… Al deze negatieve elementen hebben dikwijls desastreuze gevolgen voor de staat van de roofing die ooit tussen de bakstenen werd geduwd om te dienen als waterkering…

En vergeten we daarnaast ook niet het effect van isolatie: onze regering geeft ons al jaren premies voor de isolatie van onze woningen, maar het is pas sinds 2006 dat er een verplichte ventilatie is bij nieuwbouw en grote renovaties. Onze grootouders kenden bijvoorbeeld het fenomeen ‘schimmelvorming’ niet; om de heel eenvoudige reden dat er steeds verse tocht binnen kwam langs kieren, gaten en spleten aan zowel ramen als deuren. Wat doen wij? Wij maken tegenwoordig van onze woningen een echte thermosfles: niets ontsnapt meer qua warmte, met alle gevolgen van dien: condens, ventilatieproblemen, schimmels, een negatief effect op de gezondheid,… Nog een fabel: we kunnen nooit teveel isoleren, mààr we kunnen wel te weinig ventileren. Dus wie spreekt over isoleren, moet tegelijkertijd nadenken over ventileren. Een gouden tip van onze Vochtbestrijding expert.

VochtbestrijdingWat bedoelde u daarnet juist met de effecten van de crisis op de woningmarkt?

Jonge koppels investeren niet meer onmiddellijk in een nieuwe woning wegens ‘te duur’, maar gaan in eerste instantie voor een zgn. “starterswoning”: een oudere woning die ze willen opknappen tot iets moois wat ze dan binnen 5 tot 10 jaar willen doorverkopen met de hoop op een beetje winst. Dikwijls blijkt na enige tijd dat die starterswoning toch enige gebreken vertoont, zoals opstijgend vocht in de muren of een natte kelder met schimmels tegen de muur. En daar probeert de sector van de vochtbestrijding een totaaloplossing aan te reiken. Wij spreken onder elkaar soms de term ‘thuis-dokter’ uit: uw woning is ziek, bevat teveel vocht en wij komen ze genezen.